top of page
Screenshot 2020-02-18 at 12.00.16.png

Airflow

Vad är Airflow?

Airflow är ett mycket bra hjälpmedel för att avlägsna plack samt missfärgningar som annars kan vara svåra eller omöjliga att borsta bort. Kan orsakas av föda, dryck eller rökning/snusning. Tandläkaren eller tandhygienisten blästrar då med en pulverlösning bort missfärgningar och beläggningar och tänderna poleras upp.

Pris: 1.245:-

Airflow: About Us
bottom of page